Tổng tiền:
35.301.000₫
Nhà phát hành
Tựa gốc
Cửa hàng
Đọc thử
Hiển thị 3 trong số 3 kết quả

Kino Du Ký - Tập 6 Trẻ phát hành

Thông tin thêm
Tác giả: Sigsawa Keiichi
Họa sĩ: Kuroboshi Kouhaku
Dịch giả: Kira Group
Số trang: 254
Ngày phát hành: 06/05/2019
Giá bìa: 55.000đ
Trong Kino Du Ký, nhân vật chính là Kino cùng một chiếc mô tô biết nói mang tên Hermes du ngoạn qua nhiều đất nước khác nhau, mỗi nơi đều có phong tục và con người riêng. Kino chỉ ở lại một quốc gia đúng ba ngày hai đêm, không có ngoại lệ. “Thế giới tươi đẹp” mà Kino đi qua gần như luôn có mặt tối c...

Kino Du Ký - Tập 5 Trẻ phát hành

Thông tin thêm
Tác giả: Sigsawa Keiichi
Họa sĩ: Kuroboshi Kouhaku
Dịch giả: Kira Group
Số trang: 254
Ngày phát hành: 11/02/2019
Giá bìa: 55.000đ
Trong Kino Du Ký, nhân vật chính là Kino cùng một chiếc mô tô biết nói mang tên Hermes du ngoạn qua nhiều đất nước khác nhau, mỗi nơi đều có phong tục và con người riêng. Kino chỉ ở lại một quốc gia đúng ba ngày hai đêm, không có ngoại lệ. “Thế giới tươi đẹp” mà Kino đi qua gần như luôn có mặt tối c...

Kino Du Ký - Tập 3 Trẻ phát hành

Thông tin thêm
Tác giả: Sigsawa Keiichi
Họa sĩ: Kuroboshi Kouhaku
Dịch giả: Kira Group
Số trang: 200
Ngày phát hành: 26/11/2018
Giá bìa: 55.000đ
Giữa bốn bề trắng xóa bỗng cất lên hai giọng nói.- Công nhận không thấy được gì luôn!- Ừ, thiệt chứ!- Nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại nhìn thấy thôi- Chắc vậy!- Mà nè, lỡ trước mặt cũng chẳng có gì hết thì tính sao? Vậy chắc vui lắm à? - Giọng đầu tiên hỏi.- Ừ, nhưng không đời nào có chuyện đó đâu. Tin...
Sắp phát hành