Tác giả: Oota Shiori
Họa sĩ: Tetsuo
Dịch giả: Nguyễn Dương Quỳnh
Số trang: Chưa rõ
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: TBA
Giá bìa:

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây