Tác giả: Omori Fujino
Họa sĩ: Yasuda Suzuhito
Dịch giả: Vinky
Số trang: Chưa rõ
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 09/03/2020
Giá bìa:

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây