Tác giả: Watari Wataru
Họa sĩ: Ponkan⑧
Dịch giả: Chưa rõ
Số trang: Chưa rõ
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: TBA
Giá bìa:

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây