Tác giả: Yanai Takumi
Họa sĩ: N/A
Dịch giả: Công Hữu
Số trang: Chưa rõ
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: TBA
Giá bìa:

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây