Trong bộ Gosick

Gosick - Tập 1Kim Đồng phát hành

Tác giả: Sakuraba Kazuki
Họa sĩ: N/A
Dịch giả: Dương Bảo Ngân
Số trang: Chưa rõ
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 30/09/2019
Giá bìa: 80.000đ

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây