Tác giả: Hibiki Yuu
Họa sĩ: Shimada Fumikane
Dịch giả: Trang Kumi
Số trang: Chưa rõ
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: TBA
Giá bìa:

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây