Họa sĩ: Aoyama Gosho
Số trang: Chưa rõ
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 10/06/2012
Giá bìa: 30.000đ
Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây