Dokuzetsu Kuudere Bishouj...
Fukada Sametarou Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 43

u41715-0bd94053-9baa-489d-a87c-709f4ce65e5f.jpg

u41715-91c60b71-7182-4896-8055-f586318774a4.jpg

u41715-80f360a2-8e82-4ad4-9989-ff10fe9c8ae6.jpg

u41715-6f5aeb9c-c6cf-4b4e-9366-33d4112e1c10.jpg

u41715-27bce6f5-5092-4ce1-801e-8f998432fb6e.jpg

u41715-ff474bef-f793-429d-ada3-e6a82be36cdf.jpg

u41715-c62a228c-14db-4001-ba03-e03d4a03d9ca.jpg

u41715-d4293885-0dbf-47d6-9caa-174715ce272b.jpg

u41715-80e41d88-cc29-46a3-8b9e-c1a42cbe68c3.jpg

u41715-73ba5078-f4ad-4605-a671-a0f59274bfc5.jpg

u41715-a71c1b29-bb7a-434a-b7fe-20aaf7898d5c.jpg

u41715-601c4890-3566-42f2-a206-aa5d5b857077.jpg

u41715-0f4c49ba-0ebc-4a32-b720-040109996f66.jpg

u41715-61bd8fe5-7c9f-4e6d-a255-7e07a3c78011.jpg

u41715-b92b2176-b899-4b6e-a04e-a805d4bfe734.jpg

u41715-47be160d-a08f-4bdc-a309-ec1d876e074e.jpg

u41715-0cbacd12-139d-4ab5-a645-4c32efbb0a22.jpg

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Panic :)))
Xem thêm
vcl càng nhìn càng giống himeno nhà ta
lùn hơn xíu là dc 01.gif, mà nhìn kĩ thì anh FBI nhà ta cũng biết panic vl 21.gif
rốt cuộc thì về gái thì ai cũng mềm lòng thôi trừ ông nào từ white room :))))))
Xem thêm
Kei là con trai :vv
Xem thêm
@shinei: kei là con trai??
wtf man =))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Pic gần cuối kia là ntn ấy nhỉ
Không giống nữ 9 lắm
Xem thêm
Nhìn giống em gái nữ chính chứ tsudere ít chủ động vl
Xem thêm
Ơ kìa vol2 có ngủ chung lại còn hôn nhau? :))
Xem thêm
phantomxh
Chủ post
nghe bảo Kaguya ver 2 :)))
Xem thêm
@phantomxh: tsunkuudere :)) tôi chẳng biết diễn đạt sao cho hợp tên với nội dung của bộ này nữa :))
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
FWL
Một nửa là áo tắm ????
Xem thêm
Himeno is that you?? :)))
Xem thêm
cùng tác giả kiểu 21.gif
Xem thêm
pic cuối là em nào thế
Xem thêm
Sắp có thuốc chưa trans ơi nghiện quá:3
Xem thêm
phantomxh
Chủ post
mai luôn nhá :v
Xem thêm
@phantomxh: úiii yêu trans thế. Có chơi gay không trans ơii:>>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kuudere-chan chiến hơn r đấy
Xem thêm
Rất nhiều biểu cảm . Nơ iamsimp
Xem thêm