Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Manga

Chương 1.2

Độ dài: 3 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

Solo: Loli666

=================================

u30615-ba2a13d4-c5bd-42ac-87cb-44fed1e9ba2d.jpg

u30615-a8388e23-b86a-4133-88e1-8eee92c19871.jpg

u30615-d1d80528-a597-49df-94d3-d9faa02f6ef5.jpg

u30615-15773886-2cdb-4e1b-aceb-27087450d069.jpg

u30615-4519b7bd-3a7f-4a0d-885d-7e12e8b0ac79.jpg

u30615-7beef01e-cbbf-4c7e-a68b-707ea2435afd.jpg

u30615-2b5fdb7c-93e1-407c-a561-bfca76d2ca59.jpg

u30615-3be75735-9713-4b41-bdc1-41c7b1451973.jpg

u30615-4e3b3b38-894f-4873-a34f-7db8e212a295.jpg

u30615-e1f4e273-76a3-4d79-ae9a-c3b9b5311ed2.jpg

u30615-a129949e-6193-4420-a67f-304434875032.jpg

u30615-d34b82fb-a141-4314-ab94-44931c491e20.jpg

u30615-c0796c2e-b8ed-42e3-85b5-3ead46134864.jpg

u30615-afc104a1-88b5-4461-89ed-aeb2d98e7c89.jpg

u30615-db0adfe7-a4de-4340-addd-18455131e3bc.jpg

u30615-74439495-8223-4770-a466-01e278d24f7a.jpg

u30615-bc5c32f7-15fc-49e1-bc18-2b17b46b3c5a.jpg

u30615-1771c589-be72-4e8a-a673-430c3d9c4ee9.jpg

u30615-35e194ff-cc7d-4731-b8d5-320bfdaf756c.jpg

u30615-ea45f507-000c-4bf1-80e7-f9a0e2e5576d.jpg

u30615-4bde31f6-3844-462b-ab8f-d12603a81906.jpg

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Bắt đầu khoảng thời gian tự hủy
Xem thêm
Và từ đây, người hướng dẫn ăn hành ngập mồm
Xem thêm
Nặng mùi SHADOW à nha! Trừ không bị Truck-kun Hun thoai
Xem thêm
có mùi của chúa tể bóng tối thoang thoảng đâu đây

Xem thêm
Nice
thx trans
Xem thêm
Ro bốt chức năng hay vậy mà chỉ dùng xoa đầu à ????
Xem thêm
dừa lòng t lắm con đuỹ, +1 yêu thích cho người hướng dẫn
Xem thêm
Top những thứ sai làm của người hướng dẫn:
Top 1: :))
Xem thêm
Dịch truyện nhanh quá
10đ
Xem thêm
Nhanh quá!
Xem thêm
@yukihazu: bình thường mà bro :)) hết sức bình thường nha :33
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời