Taikutsu-girai no Fuuin J...
Soramatsu Renji Itou Souichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

u35351-1c37ea96-cd81-4830-960f-34720b96e0ea.jpg

u35351-e320bfeb-cd87-4328-a3c7-e1dfce16286f.jpg

u35351-39878cbc-a216-4a3b-b618-55b3bfa74b34.jpg

u35351-d9818275-6c8e-49ab-aeca-683e6915bff5.jpg

u35351-4fb0d1b7-53e9-49c6-915d-0fe65768d354.jpg

u35351-6e9c1986-2ea1-4241-8abd-89be3081a65d.jpg

u35351-552a7177-3d6e-40e9-a052-895e565d3f24.jpg

u35351-e3f213a9-66a0-4434-a9af-ad8e136a250b.jpg

u35351-82dc5c6f-ffa9-439a-8ee1-ea8972b8f77a.jpg

u35351-350eeeba-d975-4b89-adc9-3140905abe7f.jpg

u35351-588944a8-fe99-4787-b5ce-e7867b3d17e5.jpg

u35351-8eba8bb6-3559-4c0e-b43d-da0dd1dc4d55.jpg

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nhìn cái thằng xương xẩu tui nghĩ ngay đến cái thằng hai mặt j đấy trong batman
Xem thêm
Nhìn main khá giống Lelouch
Xem thêm
Nhìn tóc vàng cứ tưởng Chitoge :v
Xem thêm
Tôi Là Đâu
Chủ post
quả buộc tóc chuẩn bài quá luôn mà nị :V
Xem thêm
@Tôi Là Đâu: kiểu phiên bản Yue kết hợp với Chi ấy :v
Xem thêm
Tôi Là Đâu
Chủ post
Chấm
Xem thêm