Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 (Phát hành vào 20/04/2022)

Ảnh minh họa màu

Độ dài: 11 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

(Sẽ cập nhật bản dịch sau khi Yen Press phát hành)

u63064-04b436bd-fdbf-4b14-a184-ab084f4f98c3.jpg

u63064-39bcfef0-57fd-48b1-bc5c-9e5e0e9b2bd5.jpg

u63064-c99efea7-37f4-4c40-a160-87b20985e457.jpg

u63064-f333b169-f81a-4941-84ec-9ba673bc3cbe.jpg

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi phong3012
Ảnh toàn chất lượng
Xem thêm