Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7.5 (Sắp tiến hành)

Ảnh minh họa màu

Độ dài: 11 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

u63064-92d07178-ff4e-47b6-a7da-9d9d1f8154b0.jpg

(Sẽ cập nhật bản dịch sau khi Yen Press phát hành)

u63064-5c0d9625-9ea6-4bec-9e07-bf75d2465cf3.jpg

u63064-2a97ece7-bfb7-4cdf-a840-8c0facf69d7b.jpg

u63064-e7e7ae99-b102-4abf-a37b-024f6c7cb1fa.jpg

u63064-684003f5-586f-4e7b-b5d4-1e370d1a04cf.jpg

u63064-2925fa02-4574-4533-804b-a0e7b691e2b7.jpg

u63064-7e761efc-08f0-4ec5-90f9-52ba375be68f.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tôi vẫn chưa hiểu tập này nói về cái gì(hậu truyện hay ngoại truyện)
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Hồi ức hay sao ấy, thấy minh họa có mặt Đồ tể
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời