• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Minh họa

Độ dài: 35 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Do đợt này nghèo quá chưa có tiền mua sách, nên thôi up tạm trước những tấm có trong bản đọc thử nhé, nào có tiền mua tôi sẽ update full illu sau :((

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

u67551-ab24b45d-e09a-4488-88cf-c3a65e031c74.jpg

u67551-b4353e33-f7ee-4b27-9643-377e46b96561.jpg

u67551-0e576784-5e64-4183-aa31-b193c7abc393.jpg

u67551-558ff05e-5d5a-4660-90f8-babe08830d03.jpg

u67551-19216287-3f95-4cdf-9419-a239778b500f.jpg

u67551-19052045-7b75-41c4-bd48-3c6c933053a7.jpg

u67551-8191655e-5930-4807-a8ea-fd87ed5df8e8.jpg

u67551-798ed84a-fb03-4571-837b-ebaf4c91723a.jpg

u67551-88d81aea-d882-44fc-a8b6-6a4e15c5db1d.jpg

u67551-b9b3c1a2-faa8-4c51-b3f8-f3bb85393390.jpg

u67551-f579c50a-8904-4236-86b2-97b84c8d9e70.jpg

u67551-6e1a8d2b-d732-4667-ba4d-a8443f88e877.jpg

u67551-dc897506-9534-48c1-b44d-e00b1ef88f3f.jpg

u67551-7b599570-7091-43bf-bb41-625803653126.jpg

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

con kia là em gái đúng ko, còn thằng tóc vàng là ai
Xem thêm
Hình như là bạn tk main hả j ấy ông
Xem thêm
chán ghê bộ này hay mà sủi ko bt sau bộ này có đc vn mình thầu ko

Xem thêm
Ngon quá
RERORERORERORERORERORERO
Xem thêm
Mờ lem...mờ lem...
Xem thêm
Tác giả ghét BB à,mà ai cũng dễ thương hết nên thôi kệ
Xem thêm
Bữa mới đập điện thoại, giờ đau lưỡi quá
Xem thêm
sure kèo mitake khủng hone haruki r ((:
Xem thêm
Nàng lép thế nhỉ :D
Xem thêm