• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Manga

Chương 2: Lời hứa

Độ dài: 54 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

u67551-e5ad9495-57e3-4070-b89e-cc59dd902a8a.jpg

u67551-31061e63-c9a5-4200-b605-de529714e5ba.jpg

u67551-ccf4a176-1a6b-4a50-b6d3-ea4dffb74e68.jpg

u67551-12b041bd-b253-4bc0-bb97-634427d455c9.jpg

u67551-6beed920-7ea5-4068-8c37-e4eef47513ea.jpg

u67551-b591d06a-6b00-46c5-8896-be8af40ab8ee.jpg

u67551-78fdf4a2-e540-4b8d-815a-d739880ef45e.jpg

u67551-9a2325f3-941f-43de-894d-d9c7cddf48bd.jpg

u67551-eb63ab2e-4691-4587-9348-6b2a972d39d8.jpg

u67551-34a3c286-1ef4-44f2-bd8b-48a426e0b7a5.jpg

u67551-90cd45d7-ec4a-4b66-b8ad-56c1f133f840.jpg

u67551-151d327f-8833-4a98-9eb1-9e0916edb942.jpg

u67551-faa35310-f7a2-405e-9907-c066585429c8.jpg

u67551-24a5c291-9301-4feb-a4a9-fd848f897bfc.jpg

u67551-9ac500db-2970-4c7e-bdd4-2974e3b029db.jpg

u67551-793a7279-e340-4e3e-bb9d-bb3bd6f02f1a.jpg

u67551-d9a3748c-5edc-41ed-9256-f020ad6c135f.jpg

u67551-7a319f9c-7cf1-4a1d-964e-6ffec5a1c58d.jpg

u67551-b55049e9-7aa3-46e7-bfb5-e9c5e2fff8c5.jpg

u67551-c6c61faa-4396-45ef-9534-41a358176abc.jpg

u67551-c9963c5f-8d46-4886-ae33-b7a8238aeee3.jpg

u67551-f58687b8-4c11-47a1-914c-83e9787d5cbe.jpg

u67551-76c73904-af1b-42ae-81db-7bbaa6b4cc01.jpg

u67551-5bb0ef97-e88e-4228-b970-c25f35f1f428.jpg

u67551-1ed11287-6651-4a8f-a160-6a4eecdb7e78.jpg

u67551-d758c6db-bb03-44ec-938d-9e8d70d33e28.jpg

u67551-b1461ded-38c2-40b6-98ec-9cecf322186b.jpg

u67551-f95eab89-7d89-474b-b6fa-3fe5d7e9e031.jpg

u67551-824f4765-8815-44f8-b43e-ae533b762d6a.jpg

u67551-b7d3e0e2-07df-48d9-a30f-89982d31f090.jpg

u67551-8381e543-d8f8-473a-a8a4-b03888adec3f.jpg

u67551-109a3370-5881-41ff-81be-fab3ab9f716b.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

Lưu ý: Manga Tenkou-saki do nhóm tôi dịch sẽ chỉ đăng tại 3 web truyện duy nhất dưới đây, còn lại đều là leak hoặc do nhóm khác thực hiện.

Mangadex (web này thì sẽ có cả bản dịch eng lẫn việt luôn)[note38632]

Cuutruyen[note38633]

Blogtruyen[note38634]

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Có ông nào soi thấy quần lót của em gái main như tui ko?
Xem thêm
Ơ kìa bạn, nhân sinh có một số chuyện xin đừng vạch trần :))(
Xem thêm
Mấy con cừu giống nóc nhà Tuna thế
Xem thêm
Đăng lên mangadex luôn, ảo thế:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vudeptraibodoiqua