I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần III

Minh Họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

u52584-c63e4502-7fa0-4c15-8e5a-9c4db08ab971.jpg

u52584-93f9e8e6-1554-4400-a1e0-9eb5794fa32e.jpg

u52584-70256ba3-35f4-4df0-abd4-4b69c516d2d6.jpg

3-10.png

u52584-3d8b2569-4925-4336-9312-6553d050ae2e.jpg

u52584-2e665d88-856b-4e78-9892-98455a4a3ca8.jpg

u52584-435f1fb2-cee5-401e-b452-79baeba4c1f2.jpg

u52584-de996900-97be-47c5-8d5e-807470fa2845.jpg

u52584-3a7224c3-ea0f-4186-875c-8d3c63051018.jpg

u52584-6bf8b32d-9b17-492b-bb48-88fa23d3fd04.jpg

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Thích r đây, Tania quay lại :))
Xem thêm
drama is coming?
Xem thêm
spoil nhẹ....hình như tania vẫn còn tr*nh, và lúc trở lại cho Noel ăn cháo lưỡi:))
Xem thêm


.


Thì đúng mà , trước thì không làm gì vs thằng đội trưởng , sau lại được lão già nhà giàu mua về kể chuyện làm tầm thủ , lão chết ăn nguyên đống tài sản của lão :))
Xem thêm
MiSo
Chủ post
@Hibiki1504: Sạn như hạt sạn :))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
tương lai chắc chờ tác giả cho tania trở lại làm seeker rồi vào guild Rắn luôn, guild còn thiếu healer, để anh tanker vừa tank vừa heal hơi mệt
Xem thêm
Cơ mà bé cáo nhìn mlem quá :)) không biết theo phe nào đây
Xem thêm
Con Tania trở lại báo thù Noel à, hay chuộc lỗi ?
Xem thêm
Tania xinh vãi ò=))
Xem thêm
Ảo ma
Xem thêm
Dự báo một sự kiện đầy mùi Drama đây má :))
Xem thêm
Trông Tania khác bọt hẳn :v
Xem thêm