I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Minh Họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

u52584-6c26856b-fe7a-4f88-bb64-7065ba5bf6ff.jpg

u52584-10bd7bb5-1ee8-4874-89c3-113b2957bb44.jpgu52584-ee4a7661-eff2-40c7-bfe1-4e04f62a2cb8.jpg

u52584-8e49de91-f058-4049-9225-d9600fb07fb1.jpg

u52584-643c7d72-bdc3-489f-ad8e-0f3f368bce84.jpg

u52584-5ff0898e-32da-4c3e-b505-4ac2df3da557.jpg

u52584-5c3330d2-cc8b-4215-a00a-5d8bb4e02160.jpg

u52584-67462d3b-8741-4e20-b137-3bb9855c8b05.jpg

u52584-49d1cea2-fd63-4d3c-9bf9-94879a8f56b8.jpg

u52584-1a0fc8ca-ee46-4ba8-a1ce-16fb0b6853fa.jpg

u52584-dc2349f9-0fbe-449b-9e69-b7da67d3fb23.jpg

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Sao chỉ Có mình main dùng súng
thx trans
Xem thêm
Ai cũng cầm kiếm mình thanh niên chơi súng
Xem thêm
Ui giờ mới biết có nhóm dịch mới
Xem thêm
Tui kiểu main nó điên điên khùng vậy đó
Xem thêm
Ảnh die rồi ad ơi
Xem thêm
Main hơi kiểu điên điên nhờ :v
Nụ cười đẹp dễ sợ
Xem thêm
Có súng là do main isekai hay gì
Xem thêm
MiSo
Chủ post
Không, thế giới nguyên bản mà bạn. Đọc kĩ lại chap 1 nhé
Xem thêm
@Sơn Minh Lê: uh mình mới xem minh họa
Xem thêm
Pic 2 chất đấy, trong đầu tôi vang lên nhạc nền JOJO lun
Xem thêm
Nét mặt kẻ phản diện nhìn tít đấy
Xem thêm