I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Minh họa

Độ dài: 35 từ - Lần cuối: - Bình luận: 40

Trích lời nguồn Eng:

"Vài illu trong này là spoiler thậm chí với những người đọc raw LN, cảnh báo spoiler cực mạnh!!!"

u59378-265edffd-c614-4048-b4b9-3ab30b3d8f59.jpg

u59378-23a7d393-e6fc-4dad-aeb7-bf8ce10727c5.jpg

u59378-209f78fc-c28f-424d-83e1-34d374e23cbb.jpg

u59378-a8311f38-e5fb-47bb-a2e5-8d8d4884d363.jpg

u59378-652f3be3-158d-4369-9f26-bb67a323f314.jpg

u59378-85791314-77f5-4f50-a77c-300c397152bd.jpg

u59378-42fd61c0-65d3-4a54-a90e-dab3f3973539.jpg

u59378-0022e960-4b22-4561-98b9-0079e0e2a6bd.jpg

------------------------------------------------------

Set: Tự hiểu ha mấy ông, ko nói nữa đâu đấy

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Pic 5
Mày dám đụng chồng bà. Bà giết mày
Xem thêm
cảnh báo spoiler nhưng để cuối
hay đấy
Xem thêm
#teamalice
Xem thêm
Cảm ơn vì cảnh báo
Cơ mà sao để nó ở cuối cùng vậy :v
Xem thêm
Í biến to thế
Thanks~
Xem thêm
Vậy Alice lộ ra toàn bộ thân phận thật cùng với khả năng thật của Alice ak. Haha khá hay rồi
Xem thêm
Shiro lặn rồi à
Xem thêm
ui pic 2 mlem thế
Xem thêm
Kuro với Isis ảnh 5 kiểu: "À, mày dám động vào chồng bà. Chuẩn bị chết đi!" XD
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi _passers_