I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Minh họa

Độ dài: 35 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Trích lời nguồn Eng:

"Vài illu trong này là spoiler thậm chí với những người đọc raw LN, cảnh báo spoiler cực mạnh!!!"

u59378-265edffd-c614-4048-b4b9-3ab30b3d8f59.jpg

u59378-23a7d393-e6fc-4dad-aeb7-bf8ce10727c5.jpg

u59378-209f78fc-c28f-424d-83e1-34d374e23cbb.jpg

u59378-a8311f38-e5fb-47bb-a2e5-8d8d4884d363.jpg

u59378-652f3be3-158d-4369-9f26-bb67a323f314.jpg

u59378-85791314-77f5-4f50-a77c-300c397152bd.jpg

u59378-42fd61c0-65d3-4a54-a90e-dab3f3973539.jpg

u59378-0022e960-4b22-4561-98b9-0079e0e2a6bd.jpg

------------------------------------------------------

Set: Tự hiểu ha mấy ông, ko nói nữa đâu đấy

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Pic 4 có phải là akari ko.
chac deo phai roi
Xem thêm
Bạn của Alice trong thế giới cũ
Xem thêm
@kietvipro012: ô đọc đến arc akari chưa? Rồi spoil tui 1 tý
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hm, spoil của raw LN à, nhưng... tui theo raw WN!!!!
Xem thêm
Mới kiểm tra hình thiếu một tấm hình Kaito xoa bóp vai cho Fate đó ad.
Xem thêm
Trong trang này đủ hình vol 10 nè. Tại kiếm hình xem vui thôi nên mới biết. https://www.lightnovel.us/detail/1050240
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Set
Pic 5
Mày dám đụng chồng bà. Bà giết mày
Xem thêm
cảnh báo spoiler nhưng để cuối
hay đấy
Xem thêm
#teamalice
Xem thêm
Cảm ơn vì cảnh báo
Cơ mà sao để nó ở cuối cùng vậy :v
Xem thêm
Í biến to thế
Thanks~
Xem thêm
Eden thật mới đẹp làm sao
Xem thêm