I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

u59378-01342e0d-2e9c-4800-a2a0-90774a7b7d7e.jpg

u59378-d1c1e30d-c20e-435f-87ee-707c2897294c.jpg

u59378-224849dc-9799-4668-b8cd-f1d9800d895b.jpg

u59378-e445b18b-24cc-45eb-8209-7a0e10d9f8ef.jpg

u59378-57144a7a-fa46-44eb-ba24-97874ce2e11a.jpg

u59378-993c5f2f-63ce-4853-9481-71bede3fc6d9.jpg

u59378-db0df06b-7c48-459e-a1f2-95467d479e04.jpg

u59378-1d0b1a38-8310-4652-8008-d6832bd1d084.jpg

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Huyễn Vương ở ảnh thứ 3 kìa :>>
Xem thêm
Đâu?? Huyễn vương tóc vàng
Xem thêm
@Christ: Thì ảnh t3 còn gì ,phần trên ảnh ấy, chứ ai nói Pandora :v
Xem thêm
Shiro <3 em đẹp lắm
Isis <3 em cũng đẹp lắm
Alice lầy vừa thôi em êi
Xem thêm
Một triệu tim
Xem thêm
alice,that a
Xem thêm
alice thật
Xem thêm
Tóc vàng, mắt xanh: alice????
Mặc áo tắm kia phải shiro ko vậy )
Xem thêm
shiro đó
Xem thêm
Píc cuối: "Em gái tôi xin giao lại cho cậu"?
Thanks~
Xem thêm
Nope, quỳ xin lỗi ngay tại phòng thiết triều đó! Mà chắc bác biết cái này rồi nhể?
Xem thêm
quỳ gối xin lỗi ko bị đập
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cần thiết phải lắm char vậy ko -.-
Xem thêm
Ủa sao k thấy kuro đâu nữa ta :v
Xem thêm
Trần trụi với natural
Xem thêm
coi hay vl có mấy chap khá xúc động mấy bác cố đợi tới đó nhé 21.gif
Xem thêm