I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

u59378-562b016f-73b3-49a6-9b66-d2728df96a41.jpg

u59378-24ff0273-df9e-4e32-85e8-36bf48136c73.jpg

u59378-174045f0-76b9-482f-9ccf-0cadd1c82357.jpg

u59378-3a7860a7-61f1-4c7f-a401-96a25eb96886.jpg

u59378-5b22aae7-1611-416c-8440-28d14ea1cee9.jpg

u59378-19c8eb0b-5f4d-4633-b16e-0a256804f912.jpg

u59378-3a94b270-460d-4b32-a3cb-766a08494c8b.jpg

u59378-d09ed96e-b315-456e-ae60-e9028f59da4a.jpg

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ông nào kia
Xem thêm
Ozma. Nghi ngờ đánh ngang war king nhưng nhường, người ga lăng và tâm lí nhất truyện
Xem thêm
Isis <3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shii-chan
Ôi nụ cười của Isis. Must protecc
Xem thêm
ngoài đồng hóa ma lực với gái ra a còn đồng cả với trai nữa à
Xem thêm
Tiến triển tình duyên và ra mắt?
Thanks~
Xem thêm
nét vẽ khác nhờ, đẹp hẳn lên
Xem thêm