• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

u3855-e9d6ddb5-4374-46f2-adcb-149883078039.jpg

u3855-8e19dd0a-34ff-4dbd-b7d9-a0fdab3284ff.jpg

u3855-cdecc594-72b1-4b34-bedc-131013c31652.jpg

u3855-2ccba0bb-3856-417a-b89d-24400bd5d900.jpg

u3855-9a36860d-b98f-466c-9165-8a754c2136e3.jpg

u3855-dbdd8e03-849a-4e5f-a50c-4e97f8fd9858.jpg

u3855-141d9773-8e7f-417c-9303-750d839754b3.jpg

u3855-c9fb947f-20f1-42ca-93ba-e5420deafa25.jpg

u3855-649804c2-bdb1-4cf1-a00b-10e3efece6b4.jpg

u3855-abed29c7-6bc6-4896-99fb-d521f1566ff0.jpg

u3855-3a1d9e12-0bf0-4592-bf71-ff50a6735b5a.jpg

u3855-d68f7599-da15-4f1f-b98e-ec91d7adaa49.jpg

u3855-8a3f9881-0492-43f6-a125-e9a17ff9967a.jpg

u3855-e130a263-5f08-4773-ad84-8d8d118c8b28.jpg

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Uầy
Xem thêm
thay artist à sao nhìn khác thế nhỉ
Xem thêm
Main nhìn đụt v :l.
Xem thêm
Đụt đang là xu hướng
Xem thêm
@shinwayami: chuẩn vãi +
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có ai bay vô vì cái minh họa chất lượng ko
Xem thêm
Đồng chí nhé. Lúc đầu thấy nó trên top, cái bay xem Illustration thì ngon nên quyết theo thôi
Xem thêm
Bộ này chắc 3 tập r end quá, tập 2 đã ngủ chung rồi /
Xem thêm
Wn còn chưa có chương 3 kìa bạn ơi
Xem thêm
Dm, chưa gì đã như vợ chồng thế này???
u3855-c9fb947f-20f1-42ca-93ba-e5420deafa25.jpg
Xem thêm
Lại giống bộ Tenshi rồi
Xem thêm
@Hako!: nhìn illu thì thấy gái wakamiya chủ động quá theo t thì tôi thích kiểu mahiru hơn vì ẻm tấn công amane mà chẳng biết mình làm điều đó (kiểu vô tình ấy) và điều đó khiến lượng đường tăng đột biến :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bức thứ 10 là mẹ vợ đúng ko nhỏ
Xem thêm
What the hell ngủ chung !???
Xem thêm
chưa gì đã đc úp vào ngực r
Xem thêm
Vl diễn biến khá nhanh nhỉ?
Xem thêm