Truyện dịch
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Tham gia Shinou Yomi
Danh sách chương
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

giờ mới biết là ông thầu bộ này đó :-?
romance đổi gió à?
Xem thêm
Nhưng có drama :v
Xem thêm
Nếu tựa đề thành Cám dỗ của Thanos sẽ khác đó:)
Xem thêm