No Game No Life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

No Game No Life Artbook

Stage 3: Others

Độ dài: 21 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Tiếp theo là mục COLLAB, giới thiệu những nhân vật mà bác Yuu Kamiya nhà ta từng hợp tác vẽ nên:

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Owen
Chủ post
Giờ thì mấy ông đã hiểu vì sao No Game No Life ít doujin chưa?
Xem thêm
chưa hiễu lắm bác giải thích đi
Xem thêm
Owen
Chủ post
@tinhloi123: vì illu nó lộ hết trơn rồi... Còn gì đâu để khai thác.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời