Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Vol 2 - Tôi cùng với Nữ pháp sư thiên tài với Skill xuất chúng
Bình luận (135)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

135 Bình luận

tặng ông 5 *, dịch đều nhá
Xem thêm
Stevegas
Chủ post
Thanks, tại mất ông tran với giờ đang ôm ba bộ với đi học nên chậm lắm
Xem thêm
Vậy 6 chương trình kia đâu
Xem thêm
Stevegas
Chủ post
Chú thích thêm đó bạn
Xem thêm
@Stevegas: chú thích nào vậy :<?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
mới mấy câu đầu đã thấy sai nghĩa rồi, thôi để cái hòm ở đây
tenor.gif
Xem thêm
Chưa check eng nên cũng chưa biết, mà lão phán thế chắc khó qua (Thực tế thì phải đợi)
Xem thêm
@Đổi tên gấp: thật ra tau chỉ nhìn lướt thôi, sống hay chết chưa rõ
Xem thêm
Xem thêm 18 trả lời
Đợi khi nào ra đc tầm 30-40 chap đọc cho phê : ))
Xem thêm
Yare Yare Gấu
Xem thêm
bộ này xem thằng main trưởng thành dần dần :v
Xem thêm
thứ 3

Xem thêm