• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Manga ✡

Chương 04

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

u18977-90604b78-78db-43a2-a121-8156d4f9bb48.jpg

u18977-8d88960a-3c71-414a-ae26-2b78df1ee2bb.jpg

u18977-b27fdb69-985d-48a8-af17-bd524e8aa021.jpg

u18977-76ea36e3-988c-4fac-b70c-db95a20c2404.jpg

u18977-71cb5fcc-77f7-4a38-944a-67f573dbce8b.jpg

u18977-c4fc8be2-06fd-45b3-84c8-9910aa04cb7e.jpg

u18977-4e860b66-7d15-495d-97e2-abb081c4ef5b.jpg

u18977-f540b6c0-8455-4921-b1f2-a495629319d0.jpg

u18977-2fd0a4e1-c0a6-40cb-b98f-82063d271f8e.jpg

u18977-e7104db7-55eb-4908-8bee-0980cafafacd.jpg

u18977-ab0721c0-5f3f-4328-8da6-0ffbc0a4ea59.jpg

u18977-4d482598-1ace-4a46-97b5-6078359cc6d7.jpg

u18977-542d41d3-815e-4b55-b289-897dd401b836.jpg

u18977-02032288-abec-418f-ba9e-df9f1c38869a.jpg

u18977-b091118d-bfb8-4cbb-8ad8-0a2842cc35ce.jpg

u18977-4ffc9755-7ecb-4f47-b104-4df260baf35f.jpg

u18977-e894f733-0ac5-4488-88aa-1ef1f36f5489.jpg

u18977-259bdc1c-fe34-46c0-beab-2bb91272cb32.jpg

u18977-71fb541f-07c2-4701-84e1-5bd3766d0e75.jpg

u18977-f888e7b0-f01e-4765-be7c-2d279b627f26.jpg

u18977-dd55348a-3d6a-4812-a1f7-413d0e9d63ea.jpg

u18977-6297a126-2aa2-48cf-bcc0-73139170e687.jpg

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Đếch cần ấn iếc gì luôn, chị main ngầu vl
Xem thêm
that's interesting
Xem thêm
mặc dù biết là ông già đầu thai nhưng vẫn mlem mlem
Xem thêm
mlem mlem anh mày giấu hàng đấy tin người vkl
Xem thêm
dăm ba cái ma ấn bé không cần
Xem thêm
Nhìn cái mặt thế kia là hiểu đã làm gì r đấy
Xem thêm
T nhìn cái tay trước cơ, thấy không có gì là hiểu rồi
Xem thêm
@Lua Reil: cái tay ko có gì thì có thể là tự bản thân ko có gì ấy. Còn đây là do ông này bày trò hết r còn đâu
Xem thêm
Ma ấn là để giúp con người trong đây có thể sử dụng linh tố một cách triệt để vì thời này người ta không biết sài linh tố,còn bạn Inglis nhà biết sử dụng linh tố một cách thần thánh rồi con đâu,để ma ấn nhập vô người có khi làm hạn chế khả năng ban đầu của Inglis nên bạn ấy lựa chọn một cách là không để ma ấn nào được phép khắc vào cơ thể để có thể tự do dễ dàng sử dụng linh tố một cách bình thường hơn thay vì bị giới hạn năng lực bởi cái ma ấn kia. Người bình thường thời này không biết sài linh tố nên có ma ấn sẽ làm tăng khả năng,năng lực của họ một cách triệt để,còn Inglis gắn ma tố vào người thì chỉ gặp bất lợi mà thôi nên Inglis ngăn chặn ma tố khắc vào tay mình. Theo ý kiến của mình là vậy=,=
Xem thêm
Đúng rồi, thêm việc vào thân làm gì
Thanks~
Xem thêm
khôn gớm ) không có ấn để không phải gánh vác trách nhiệm :v
Xem thêm