• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Manga ✡

Chương 03

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

u18977-33fa58b8-4249-44f1-8104-0d03d3fcb8ce.jpg

u18977-aa957cfb-0b69-4d97-8703-b2a53f5ec583.jpg

u18977-ff7a6fee-7b1b-4081-b488-6c7d28f9fa22.jpg

u18977-d956b4eb-6dc5-4883-a328-807e5ebeee5c.jpg

u18977-b857dd04-08bb-462e-b933-0ac15e91f1b8.jpg

u18977-b65a4685-193f-4384-8517-30d147fd38d6.jpg

u18977-5ccb245b-f5eb-44c3-bc19-7ca405f07f95.jpg

u18977-4abb393c-5163-4f0e-996e-7ff1f10c4b09.jpg

u18977-90e0285d-cf30-4252-a5b0-1f8c970e49c2.jpg

u18977-a10e57b9-9d6e-4057-9f3d-cf5ace82f738.jpg

u18977-5a427536-2c24-4d5a-81a0-a3152712c87a.jpg

u18977-5d310fa1-011d-4137-a7b4-6e2fadb1659b.jpg

u18977-27b11929-0299-461e-a11b-63c8356a1739.jpg

u18977-6987c6a9-8843-400a-8a39-71f6f58e47e3.jpg

u18977-6c6aae7d-0301-4e5b-84a8-16cf4981ff3c.jpg

u18977-7fb1324e-4140-4232-93a0-a3551777570c.jpg

u18977-01e4212c-ffce-4ca4-9a0b-206809ed640e.jpg

u18977-78b0dbe3-94e1-4340-8da2-61876d2b7ffd.jpg

u18977-cd322a35-00be-484b-b000-35fd23f5441e.jpg

u18977-51814f7f-2d75-4bd6-afe7-b95e8106782b.jpg

u18977-189bf62b-e1f4-43fb-b10b-e959892fe6cd.jpg

u18977-ff3d74cc-d729-484a-9f2d-87dc4386e17c.jpg

u18977-9ab26ca4-813d-46e1-8a26-973d160bdc51.jpg

u18977-e6a3b309-7c2d-4a74-8b36-914897ab5c79.jpg

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

main ngầu vl :))
Xem thêm
thề chứ main nuột dữ:v
Xem thêm
Cho thanh niên chơi bẩn ngậm hành vui phết :))
Thanks~
Xem thêm
Nice!
Tks trans
Xem thêm
Căn chữ cũng không đều cho lắm nữa
Xem thêm
Có cải thiện nhưng font chữ quá to so với khung, redraw còn fail vài chỗ
Xem thêm
AkaNeko
Chủ post
thôi lạy bác, có phải dân chuyên đâu mà làm giống mấy thánh chuyên edit manga đc =))
Xem thêm
@AkaNeko: Hay là để t phụ bác cho
https://blogtruyen.vn/23125/loli-anh-hung-va-thong-linh-quy|
Nếu bác không chê
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
newbie gáy sớm và đụng đúng con boss ẩn
Xem thêm
Ohhh có chap mới rùi
Xem thêm
Chơi vậy ai độ main như thanh niên max lever solo newbie ấy 24.gif
Xem thêm
Bác ơi cho tui xin tên bộ thanh niên level solo newbie với =))
Xem thêm
Temʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm