• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Manga ✡

Chương 02

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 42

u18977-a3af86ef-aa71-4891-ab1c-dd98d769658e.jpg

u18977-54742ef9-e0bb-4f7d-bbf3-9316fb2fdbdb.jpg

u18977-3811c8a7-f2b4-4cd0-b7a7-8685af857c28.jpg

u18977-882f206a-4744-412f-bcc7-97eb2f5c8528.jpg

u18977-df6ae856-ab9e-4491-95e2-f90a87eb6698.jpg

u18977-f31db34c-bc42-47d1-a9bb-ab4a40496fe2.jpg

u18977-dde95889-b789-4424-88da-3ed28cb17c78.jpg

u18977-75e900be-0416-4a23-87df-8b5e57fabf18.jpg

u18977-7201c80f-5147-43f8-9687-6765ad1f8c67.jpg

u18977-dac732d0-fee0-44e6-9ba6-ede2ea6d3657.jpg

u18977-5e53173b-3bc6-48c0-a141-155923e31a3c.jpg

u18977-c2ba8aa9-2db9-4f44-bb3b-a67b89555910.jpg

u18977-4b926b12-109b-459b-acf1-9c51a5eb9bf5.jpg

u18977-ccd8d091-3afb-455b-9f86-0fd79e0146f9.jpg

u18977-4e7f7b78-f80d-4c8e-9e4f-71258d23633b.jpg

u18977-4b04461a-9262-4c64-b8b4-dac276162856.jpg

u18977-9bc38542-818a-4cf1-908a-bad79bc4e4b3.jpg

u18977-0cda718d-7f66-427b-bab3-602b4132f3c5.jpg

u18977-cdb6a96c-616f-4760-9de2-147bfd191830.jpg

u18977-ad640c68-7f3c-4364-a379-7abfd0664981.jpg

u18977-21a5b538-23c7-4fc6-9270-c7ddd0e9e4ec.jpg

u18977-8378a27d-b47a-4ad1-9997-a1936099f932.jpg

u18977-50600cde-8193-4a06-9d9c-5f2944aa8c05.jpg

u18977-5c051a26-932d-423d-b576-b43b6dc0a48c.jpg

u18977-c1715ece-bf4d-46e0-93c5-caa190fc6411.jpg

u18977-b4a8072b-01a3-4277-894a-9f3c20179839.jpg

u18977-08d60c42-d02b-4c54-a0e9-1b98fea3befe.jpg

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

thik tác này thực sự combo light novel + manga
Xem thêm
It' no hành time :))
Xem thêm
....
Tks trans
Xem thêm
Chap sau đm tác, cắt đúng đoạn hay
Xem thêm
Thôi xong thế là bị tự luyến rồi =))
Thanks~
Xem thêm
chắc đây là lí do nó toàn đi mai mối cho mấy gái khác
Xem thêm
quẩy nhiệt thế này mà vẫn bị bảo là "thất bại" trong phần tóm tắt à :))
Xem thêm
thất bại đó là không có dấu ấn gì gì đó thôi
Xem thêm
@beezebul: không dấu ấn vì đơn giản chính nó là dấu ấn r :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
To be continued......=))
Xem thêm