• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kiến Quốc Anh Hùng Vương(♂)→ Chuyển Sinh → Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất(♀)!? ☪

Minh Họa ✨

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

u18977-31bd501e-025a-45c6-9a4e-3d6b67acc2f1.jpg

u18977-df0c5243-8669-40b4-9335-7a04b220b44d.jpg

u18977-32c418ac-2e10-4946-b67f-885fb41b50fc.jpg

u18977-2b808f46-a324-4f7d-bd4e-3d2f9d477902.jpg

u18977-a476ac92-ba6b-40d6-affa-cf1746d23b08.jpg

u18977-67cb13ad-7010-4ef2-af0f-be5bb57ac831.jpg

u18977-7c90552b-cda6-4253-95b1-5cd7f51ea2d2.jpg

u18977-0e41369f-98e7-43e2-8724-569204be433f.jpg

u18977-0971212e-b145-4c6e-b75c-ca6984afea29.jpg

u18977-48195532-2274-43dd-b8dd-13654133cf71.jpg

u18977-b26495da-6791-458f-9f70-bdcb46a27ab5.jpg

u18977-b9cc5027-9f5e-42ed-b91c-7d554b4a4ab1.jpg

u18977-0cf9c77e-69e7-4176-8988-3e1f71fdc332.jpg

u18977-a6532f72-319e-43b0-8c1a-c049c24370e1.jpg

u18977-c8c934c4-e764-416c-83b7-d41a3318b0c6.jpg

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan
Thằng đực rựa đâu ra vậy, trong một bộ GB phải là Yuri, chứ không thể là 1 thằng đực rựa đc, điều đó làm phản khoa học, nooooooo
Gấu
Xem thêm
hợp lí nhỉ
Xem thêm
AkaNeko
Chủ post
đó là raphael, ông anh họ main mà, chứ thằng nào ở đây
Xem thêm
thích nhất là bb mlem mlem
Xem thêm
hé hé toàn bb mlem mlem
Xem thêm
Mà main nhìn giống Belfast thật, gấu thích
Gấu
Xem thêm
Tại sao ko tag Shoujo vào
Xem thêm
Tag Yuri chứ
Gấu
Xem thêm
Ước chi có tag shoujo
Xem thêm
Gấu thì ước có tag Yuri
Gấu
Xem thêm
Xinh dẻo
Xem thêm
Tâm hồn to tròn quá
Xem thêm
ugh.. tranh minh hoạ chói loá quá!
Xem thêm