Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Hồi Thứ Nhất: Tối Nhược Pháp Sư Trong Số Bạn Đồng Học
Hồi Thứ Hai: Chuyển Sinh Thiếu Nữ Chỉ Định Tai Ương
Hồi Thứ Ba: Lãnh Huyết Băng Tượng Công Chúa
Hồi Thứ Tư: Vong Quốc Vu Nữ Mang Theo Điềm Tử
Hồi Thứ Năm: Thủy Trấn Bị Rồng Thôn Tính
Bình luận (22019)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22019 Bình luận

AkaNeko
Chủ post
Nếu có câu hỏi hay muốn giao lưu với nhóm thì anh em có thể vào các link sau:
Discord 3ktan: https://discord.gg/NJp3ERtep8
Discord Shinja: https://discord.com/invite/wGTxVRE7F5
Fanpage 3ktan: https://www.facebook.com/Ln3ktan
Fanpage Shinja: https://www.facebook.com/ShinjaZero/
Website 3ktan: https://ln.3ktan.com/
*Cấm spoil dưới mọi hình thức
**Truyện đã có permission up manga
Xem thêm