Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Manga Tập 3

Chương 12

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

u18977-a48908b6-d282-4ba8-b05a-ef8d15977bb5.jpg

u18977-a935d640-8f74-4606-8462-fa014b9ab491.jpg

u18977-af593f5a-8691-4c7e-b1b8-6fec095132a9.jpg

u18977-a636f76f-d8da-4402-887e-8d8011e2be33.jpg

u18977-abfee856-b0c9-4be6-b298-450bf3edb4d9.jpg

u18977-b06316e5-70cb-4dad-81b3-37e27176951d.jpg

u18977-d6743200-1ac6-4f33-93db-3bf3b4dfaafd.jpg

u18977-c0d48465-05fb-4402-a0f3-c6c72cd81de2.jpg

u18977-1d8eeb87-d246-4505-bf30-95f6c88cb05f.jpg

u18977-6dd1a589-c4e3-433b-8704-e5fde60e3fce.jpg

u18977-89aae3c1-430a-45af-a1af-1ef92e3dd909.jpg

u18977-ee42fd76-7b51-4c5d-bbd7-1688b4fa2076.jpg

u18977-7b130687-8473-4260-9b64-dca30886f08d.jpg

u18977-00561309-08b7-4862-abe0-6d0f4c913123.jpg

u18977-8c8e9922-5b5d-4c0a-b3af-e65c702105ba.jpg

u18977-6b236856-27ab-4106-8109-4d1c400f671f.jpg

u18977-807a6256-8b8c-4c45-b148-0729c45f1fa9.jpg

u18977-467f7491-1e5d-49a4-a025-b0f99635f0bc.jpg

u18977-049dd3c1-6611-4c14-90f2-609dd20b8449.jpg

u18977-6385d435-d6db-4cba-9bf5-10ca160b6dbb.jpg

u18977-5fdf5515-95f5-401c-ad59-2d16ce0c5fa1.jpg

u18977-cc57385a-b0f5-4222-9eff-172d5e1f958d.jpg

u18977-5c69e8eb-2d8f-4c12-84e6-e429f3803ead.jpg

u18977-19d262d1-9af2-4c6b-ae07-bf7b5cb670c6.jpg

u18977-0ce31afe-c6b0-4610-8b05-fd6108822b74.jpg

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Quả tàu nhìn phèn thế
Xem thêm
Ngon :3 , thề trong manga main phèn vl
Xem thêm
Chuẩn, mất hết hình tượng nhân vạt, trong truyện thì nhiều đứa miêu tả main mắt lúc nào cũng lạnh lùng(do lạm dụng minh mẫn) thế mà vào manga chẳng khác nào thằng trẻ trâu
Xem thêm
@tavu2002: chắc là vì cần main biểu đạt trạng thái hơn vì hầu hết nó toàn độc thoại nội tâm thôi mà :v
Xem thêm
Ngon :3 , thề trong manga main phèn vl
Xem thêm
Dạo này không thấy truyện mà lại thấy dịch manga là sao?
Xem thêm
ôi lại thả boomb lép ak ==
Xem thêm
Cứ tưởng nổ hũ ao ngờ là manga
Xem thêm
Công nhận vô manga nhìn nó nhộn nhộn vui vãi, chap này màu ngon nè, chap trước đọc xong mù mắt :))
Xem thêm
k phải là tôi hận trans j đâu nhá ☞☜
Xem thêm
tới gặp ghệ real
Xem thêm
Thấy Mary còn đẹp hơn mấy gái khác ấy nhỉ:))
Xem thêm