Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Năm: Thủy Trấn Bị Rồng Thôn Tính

Minh Họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 169

u18977-cd1531c2-db6f-42cf-bd2e-68abdacf95a2.jpg

u18977-30880968-e645-44af-9eae-9117c59c5cef.jpg

u18977-1fa75b07-3e5f-47fc-b0e4-b6ff2e584a4b.jpg

u18977-7e3770be-58ec-4935-a073-6d412e9c173b.jpg

u18977-3ae176b1-ed84-4afb-bdcd-23d6e79f8aa3.jpg

u18977-dbea1099-6b56-407f-8e3c-29bc8d6d55dc.jpg

u18977-91c976e5-6965-4f4e-8c63-69fddee8081c.jpg

u18977-b7245a7b-3210-4a80-8b60-328598332613.jpg

u18977-905b940e-90cf-4e51-9cfd-386380b4943f.jpg

u18977-66f1aa4b-c088-4ba6-bd61-8a4da4d86f45.jpg

u18977-a81e7c96-7cc1-4229-90f1-41cdf89c10b2.jpg

u18977-dc64d07a-b600-443e-8303-ca7eb7be069c.jpg

u18977-f255543e-0a62-40a0-b56d-26af31c8f70a.jpg

u18977-dcbbd97f-8a72-408c-a221-7a57438b73f7.jpg

u18977-57c6d948-16ee-4dcd-8fe2-7a6a96ba7aa6.jpg

Bình luận (169)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

169 Bình luận

Có khi nào Quang Dũng Giả × main không?? Hoang mang quá
Xem thêm
Sao lại có yaoi ở đây? Không nhá. Chết ý tưởng đê
Xem thêm
@Christ: nhưng tác say đéo khi quăng hint main x all hero liên tục
Xem thêm
Ohhhhhh ngon r nha
Xem thêm
Hình minh hoạ ở chương này thật hay ho 21.gif
Xem thêm
Đời bất công vl thg nhiều hộp sữa thg ko hộp nào
Xem thêm
trong đây thằng nào cũng có sữa hộp hết :v, chỉ là ít hay hiều thôi :v
Xem thêm
@Hungbihp123: sai. Thằng thì bình sữa thằng thì hộp sữa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Công túa ak ng hơi bạo đóa ng là công túa cơ mà :v
Xem thêm
Sophia bạo nghê
Xem thêm
bị dính ... (ko spoil đâu )
Xem thêm
do m.... (ko spoil đâu :l)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tao mới qua từ chương 114 và 115 con lucy và aya tỏ tình với main, ngẫm lại cuộc đời main vô lý vãi đãi đm hận cuộc đời
Xem thêm
Main ăn cỏ rồi, mê game hơn mê gái luôn thì coi như bỏ rồi, cho giữ zin cả đời luôn rồi24.gif
Xem thêm
pha xử lý đi vào lòng đất vl
Xem thêm
Sofia chạm môi àaaaaa
Xem thêm

bị dính ... (ko spoil đâu )
Xem thêm