Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Airu Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Tư: Vong Quốc Vu Nữ Mang Theo Điềm Tử

Minh Họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 191

u18977-d9d84a59-245c-4488-9b86-3042134afccc.jpg

u18977-b497927c-749a-4156-b105-82fea9f44f3a.jpg

u18977-57a2b1ab-2da6-4114-bf91-1e2b0d1f6f82.jpg

u18977-643dd0b0-2147-4cdd-a113-c0d504b65ba2.jpg

u18977-2a841926-b723-4ea3-ba06-e594de10ba87.jpg

u18977-4404bcb8-a4fb-4e1e-87ac-662ce4e79c35.jpg

u18977-feae3015-dd6d-4b10-9d2f-5c5e414114d2.jpg

u18977-f17cc370-6786-4dc1-8e7d-b1584b43cffd.jpg

u18977-ff7a1a95-d9c1-44ae-ba4a-359591fb87f1.jpg

u18977-cd3c0d7b-5133-40d7-bc3e-1913754fd574.jpg

u18977-12c8c70c-c4ed-4238-b07c-2ad5af1fafd5.jpg

u18977-be16a1cd-2e8f-4796-9786-8557c024f063.jpg

u18977-e2dbee11-d8cb-4d1f-902e-362c610a148d.jpg

u18977-eb7a06f8-d5a0-4f3b-9a52-06a50cdb70a7.jpg

u18977-b2161c93-485f-4363-81d1-210fbccdb7ad.jpg

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (191)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

191 Bình luận

sofia yan....... I like it
Xem thêm
Chuyên mục điểm danh những minh họa "đặc quyền" bên LN bắt đầu:
1. Love Hotel kìa, Lucy không biết đang xỉn hay chủ động nhể? :33
u18977-cd3c0d7b-5133-40d7-bc3e-1913754fd574.jpg
2. Không chơi được Makoto quay sang chơi yuri OwO:
u18977-eb7a06f8-d5a0-4f3b-9a52-06a50cdb70a7.jpg
3. Đây là Sofia đúng không? (Đáng nghi vậy...)
u18977-b2161c93-485f-4363-81d1-210fbccdb7ad.jpg
Xem thêm
Vâng =)) mỗi lúc nhìn cái dàn harem mà có yuri lại nhớ đến leon
Xem thêm
Cái đ. . . Lại một đống gái nữa
Hơi quá đáng à nha
Xem thêm
Tam-U vẽ loli đỉnh vãi
Xem thêm
Nghe mùi yandere ở sofia :V Cơ mà lại có thêm loli! Tau nhất định phải mua light novel bộ này!
Xem thêm
AkaNeko
Chủ post
lên amazon sắm ngay 8 cuốn luôn cho nóng 906771084823633980.png?size=128
Xem thêm
User's avatar
Bình luận đã bị xóa bởi Akito-sama
Đại Hiền Giả-samaa~~
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm