Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Ba: Lãnh Huyết Băng Tượng Công Chúa

Minh Họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 88

u18977-8dbb417d-685b-4970-956f-c379fe078483.jpg

u18977-2fe58fd0-478d-4e66-a8cc-a1bf4399555c.jpg

u18977-9445b0d1-780d-4386-ba32-52e3b3d45987.jpg

u18977-40fdcd50-b90d-44a3-85b3-d4e0be7b5aed.jpg

u18977-94bbe3d0-714a-4544-90f2-c5baff32e642.jpg

u18977-f183e615-7bb8-424d-b69c-afa82a344520.jpg

u18977-65c7dfec-2bed-4e94-bce6-20b4668c516f.jpg

u18977-072a2beb-38c9-4efa-ba1c-7995324a6bbe.jpg

u18977-f887aa02-cbff-40c6-b39e-c8e84284a066.jpg

u18977-0b47fd4c-ea28-4e21-8a80-a7c61bec8694.jpg

u18977-424a90db-a89e-4eeb-8630-fd273dc431ab.jpg

u18977-91ebe668-d180-467d-9143-813a717b1428.jpg

u18977-2f12c349-9b70-4886-9eb4-e4b3179d194f.jpg

u18977-8951b622-c5bf-4b08-add6-79b5da6d7435.jpg

u18977-89cc774b-c9f2-4a90-8fe6-4a6e558d324b.jpg

Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

Main đẹp zai phết đấy chứ đùa đâu
Xem thêm
khoan pic gần cuối là khiêng hòm kiểu mới à
Xem thêm
Toàn tường + loli béo-san thích điều này
Xem thêm
Có trap nữa đấy, đứng bên công chúa sofia tóc xanh là hoang tử đấy
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Dc nhờ ..... hay lắm đó ad
Xem thêm
1 trời loli
DLIt14v.gif
Xem thêm
Dc thế nhờ
Xem thêm
Thớt ei, giá băng là gì vậy ?
Xem thêm
AkaNeko
Chủ post
thực ra chỗ đó là tượng đá, nhưng t thay bằng giá băng nghe cho xuôi tí, ý chỉ là con công chúa này tính tình cực kì lạnh lùng vô cảm như tượng ấy
Xem thêm
@AkaNeko: Bác ghi vậy không biết có đúng ngữ pháp nhể ? Khi đọc cái tiêu đề thì t cứ tưởng con công chúa lạnh lùng làm việc "giá băng"
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời