Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Ba: Lãnh Huyết Băng Tượng Công Chúa

Minh Họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 88

u18977-8dbb417d-685b-4970-956f-c379fe078483.jpg

u18977-2fe58fd0-478d-4e66-a8cc-a1bf4399555c.jpg

u18977-9445b0d1-780d-4386-ba32-52e3b3d45987.jpg

u18977-40fdcd50-b90d-44a3-85b3-d4e0be7b5aed.jpg

u18977-94bbe3d0-714a-4544-90f2-c5baff32e642.jpg

u18977-f183e615-7bb8-424d-b69c-afa82a344520.jpg

u18977-65c7dfec-2bed-4e94-bce6-20b4668c516f.jpg

u18977-072a2beb-38c9-4efa-ba1c-7995324a6bbe.jpg

u18977-f887aa02-cbff-40c6-b39e-c8e84284a066.jpg

u18977-0b47fd4c-ea28-4e21-8a80-a7c61bec8694.jpg

u18977-424a90db-a89e-4eeb-8630-fd273dc431ab.jpg

u18977-91ebe668-d180-467d-9143-813a717b1428.jpg

u18977-2f12c349-9b70-4886-9eb4-e4b3179d194f.jpg

u18977-8951b622-c5bf-4b08-add6-79b5da6d7435.jpg

u18977-89cc774b-c9f2-4a90-8fe6-4a6e558d324b.jpg

Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

Ủa main có vụ đi biển à mà sofia mặc đồ bơi thế kia
Xem thêm
Xuống cái hầm ngục dưới biển rồi à
Xem thêm
Chỉ là trong suy nghĩ của main thôi hay sao ý
Xem thêm
Quào thặc thú zị
Xem thêm
Anh da đen khiêng hòm phiên bản rồng, nổi nhạc astronomia lên nào
Xem thêm
NDK
Hm, đến hầm ngục dưới biển nhanh hơn tưởng tượng nhỉ, hoặc có lẽ chỉ là thăm dò thôi
Xem thêm
Cảm thấy dàn công chúa của hero đang theo main dần
Xem thêm
Chúng nó đang ship hero với main kìa bác )
Xem thêm
@Meme king: ship là ship nhưng sự thật là sự thật
Xem thêm
Yeah ntr time
Xem thêm
pic cuối thú vị vãi Gấu
Xem thêm
Nhỏ nữ thần đang cố gắng thay đổi trang phục để thăm dò festish của main à
Xem thêm
Hm? Main đến được mức thở dưới nước được rồi à?
Xem thêm
AkaNeko
Chủ post
thở dưới nước lâu r mà, có đoạn trong hầm ngục xài hô hấp thủy trung còn gì
Xem thêm
@AkaNeko: oh vậy à, hahahs xin lỗi tui quên mất!
Xem thêm