Shinja Zero no Megami-sam...
Oosaki Isle Tam-U
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Thứ Hai: Chuyển Sinh Thiếu Nữ Chỉ Định Tai Ương

Minh Họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 63

u18977-a4026fe7-d323-443a-8bab-cb41028c60e6.jpg

u18977-179a8580-8ccd-4a8e-a9b7-d1d32b171108.jpg

u18977-ffaef445-ff39-4882-8a9c-b86812266d07.jpg

u18977-c1052ac5-1866-40e3-9b7d-85b8fbaa73e6.jpg

u18977-556ae3d6-7642-40bd-8827-6b54b1518bd1.jpg

u18977-ade22b69-e569-4ac6-a47b-0b3a1d212304.jpg

u18977-d6dcfbfc-2981-4892-9e66-b869ecf4025a.jpg

u18977-28c4ab83-cdde-4baa-bb7b-d878341b90e1.jpg

u18977-927d051e-2d4d-4b55-bbc0-b5ba9e24d557.jpg

u18977-2ac28e4f-40c1-4645-ab4f-15c8c73e8740.jpg

u18977-52a5abf6-9678-4b23-a8f6-a320e2249688.jpg

u18977-01a138f8-43c4-4a43-adc8-ae4a60bb3300.jpg

u18977-02493685-1053-4bc4-b368-ccccd1139088.jpg

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Đọc wn raw xong về đây xem illustration thì có vẻ main bên light bị thịch sớm nhỉ Mà còn là threesome
Xem thêm
Có biến ))
Xem thêm
FBI thấy pic cuối:
giphy.gif
Xem thêm
Đừng lo, anh main của chúng ta có skill điểu khiển cảm xúc nên chỉnh lên 100% là vô cảm luôn gái như vậy mà éo làm gì được anh luôn mà.
Thêm nữa là main luôn bật ở chế độ 50% nên khi nào có gái nào quyến rũ hay thả thính thì chỉnh lên nên main không bao giờ dính thính
Xem thêm
@Lua Reil: spoil hay lém bác ạ
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
R` mỗi flag đều rõ là xác định là main ăn thịt r`
Xem thêm
ngay cả nữ thần cũng thuộc dạng loli luôn. Thiên đường là đây chứ đâu
Xem thêm
Mếu có bb lun chớ ???????? ta thích khè khè
Xem thêm
Rất nhiều loli
Xem thêm