Blazblue Phase Shift
Komao Mako Katou Yuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Blazblue Phase Shift 1

Chapter 3: Tâm trí sai lệch về Azure

Độ dài: 8 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

u52097-61721eb5-4ecd-4b52-9b0d-579d086c0acd.jpg

*Đã cập nhật đủ Chapter 2*

Part 1:

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tem
z...z...z
Xem thêm