Growth Cheat
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa LN

Minh họa nhân vật

1, Main chính (Ichinosuke)

2, Nữ chính đầu tiên (Haurvata) (Trans: xinh quá TTvTT)

3, Oneechan gác cổng (Norn-san)

4, Cô em gái Yandere (Miri) (????)

5, Tên ngốc (Josef)

6, Người yêu của Josef và cũng ngốc ngang cơ (Elise) (Trans: mình thật sự mún 2 đứa này nổ tung và chết >.<)

Sẽ cập nhật típ nếu mình tìm thấy thêm minh họa ^^