Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giới thiệu

Illustrations Episode I〈đầu〉

Độ dài: 60 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Nền văn minh tiến bộ từng thống trị thế giới, đã sụp đổ, rồi một khoảng thời gian dài trôi qua. Loài người cố gắng tập hợp lại những mảnh vỡ của trí tuệ, những vinh quang nằm rải rác khắp trên thế giới, đồng thời dành một khoảng thời gian dài để xây dựng lại xã hội loài người.

lGsM9Vw.jpg

u36017-6283c0ef-3e0a-4b6f-a726-c97bf5e37e94.jpg

u36017-45c55e53-317d-4ad8-94cb-a535e66b47c9.jpg

u36017-a1d0f6b5-a570-455a-a0b9-15c04282bb43.jpg

u36017-ce03c1ac-93a7-4078-a58c-cb8a120b2137.jpg

u36017-0a328d8f-538f-4701-bf23-ac305e137dd3.jpg

u36017-6020431f-d94b-4b13-b9e9-d2b5f07fcf7e.jpg

u36017-5493c589-e5f3-441f-9d45-b3adaaeaecd4.jpg

u36017-07cbd1ac-1758-44df-bd63-5c27e88721c5.jpg

u36017-9de6f0da-6291-461a-9ccc-740b0ac8ca0d.jpg

u36017-0ea74a84-5d6c-4f9d-a9e6-017c40a75445.jpg

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thực sự mấy cảnh vẽ thành phố thiên nhiên của mấy ông họa sĩ đẹp không chê vào đâu được ❤
Xem thêm
Illu views đẹp phết ❤
Xem thêm
:v tắm chung....
Xem thêm