• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Minh hoạ

Độ dài: 36 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

u34737-d552893e-49a5-4ccd-aa43-4396d6749aba.jpg

u34737-db142282-3f00-47af-9bb0-e84782722046.jpg

u34737-ffc2d565-dd3b-4c29-80d5-ccce33c9886c.jpg

u34737-7fe090ac-25c8-4296-8efd-a0c7473582d7.jpg

——Yến tiệc ăn mừng thắng trận, Lâu đài Leticia.

「Nàng có muốn khiêu vũ với ta một bài không, Olivia?」

「Tôi không có thời gian khiêu vũ. Ở đây có rất nhiều món ngon để ăn.」

92-EFE545-988-D-4065-9333-C5-ED6-BADDF60.jpg

504623-EA-6847-460-A-9-A0-A-3084047-D9-BE0.png

041-BFC37-4-A81-4-E5-C-B5-B8-5748354-D4788.jpg

u34737-46dc43a5-6d33-4f68-999b-8c4fc49c2ea0.jpg

u34737-1305dd58-e9fa-4b70-89a4-0bbf2e41274e.jpg

u34737-0597bc57-1289-4f4f-a84e-37a762f83fca.jpg

u34737-5722db56-ce8d-4ab3-823e-4a6ad0d48218.jpg

u34737-0e2a2e67-465a-4aca-8268-8b53648feadc.jpg

u34737-6bb517b9-98be-40a0-8a5d-4e1986782703.jpg

u34737-cc4d5bac-fdbe-478d-8cd2-b92380d6ff46.jpg

u34737-acdccf8f-273f-4662-880b-0800ae12c689.jpg

u34737-8b4cb421-253e-45c3-9678-2d022efaace8.jpg

u34737-fe85640c-96de-4169-ba6e-edfb10febc09.jpg

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thanh niên muốn chơi chụy mày nhưng đâu dc chụy mày bận ăn tiệc nhảy nhảy qq
Xem thêm