• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Minh hoạ

Độ dài: 81 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

u34737-bfef2e07-aa88-4660-8e0b-6143f84597c6.jpg

u34737-173c5ada-449f-4388-9f62-94bbb85b3fb6.jpg

u34737-236621e6-ac31-4a1f-913f-3c7ee11f16d8.jpg

u34737-791dc2bf-f34b-45e1-aa13-53b0e3a6c189.jpg

——Tại lâu đài Rasheim thuộc Thánh quốc Mekia.

「Dường như có vài vị thần tập trung tại quân đoàn 7. Thật là sôi nổi.」

Khi Sofitia cười, khoé miệng Amelia cũng cong lên. Thánh quốc Mekia là đất nước xem thần sáng tạo và nữ thần Citresia là hai vị thần chính. Mặc dù cũng là thần, nhưng cô không cảm thấy vui vì đấy lại là Thần chết.

(Dịch bằng google nên có thể không chính xác lắm đâu :D)

C4-DBFD97-F0-B8-40-B0-BC0-E-5137-B64-C4466.png

A1944-DAD-BFF6-4218-B752-2224-F7-C26-F2-B.png

B7894711-27-EE-4-CE9-B151-490280-C1205-F.png

u34737-4adb34f0-bc32-4a1b-8b29-159919d5aa4f.jpg

u34737-0e018835-08f8-41f4-aab9-fab5b2edab31.jpg

u34737-9cb46638-8e2b-4f89-a3b3-bf2b2a50e2e2.jpg

u34737-c66aa035-4408-4480-ac56-3d21c2c32465.jpg

u34737-cad8e1ce-43e5-4cb8-bf32-6936550aab58.jpg

u34737-7255a348-7ef4-47c5-a5dd-7f71ae521f25.jpg

u34737-092e781c-4dce-4ae2-ac5b-45e06e92b83f.jpg

u34737-58697ccb-d587-4296-8cd0-f91bdfe306dc.jpg

u34737-8dff1629-d465-447e-a420-0c396a9a7522.jpg

u34737-9f024db3-8564-4db6-9bfc-6174943e4d96.jpg

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Nhìn hấp dẫn phết
Thanks~
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
ilu đẹp ghê man
Xem thêm