Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Giới thiệu

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

u38766-afcd84b5-87fd-4467-b34d-1a69963cfefc.jpg

u38766-59d96825-45d6-41c7-8bec-2e660e8d1bc1.jpg

u38766-932b01ad-7b3e-4660-9595-9659af71418c.jpg

u38766-2c51e3cd-846b-46cb-b6df-6321bf11bf36.jpg

u38766-354938e8-c258-445b-b866-043cc5e7b2a2.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chỉ muốn hỏi chừng nào thằng ngu Nhị hoàng tử bị ăn hành và con ngu kia bị xử vậy. Đọc ức quá.
Xem thêm
Ok cứ tưởng ra chương mới
Xem thêm