Campione!
Taketsuki Jou Sikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Dị Thần

Minh Họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

u11011-e5e47c01-c488-4bd8-8238-d9dde853b52c.jpg

u11011-ac33d06e-09d4-41ec-b235-2f1c87e0de43.jpg

u11011-a6ad54e5-9738-4ddb-8158-a8501207e3d3.jpg

u11011-ce349687-4316-44d5-9c0f-0afaeadbd687.jpg

u11011-7653ac3c-a9da-4a9e-83f8-69687fbc6bb0.jpg

u11011-c1bdb9ba-ac1c-4403-b9c8-496926eaab6d.jpg

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

bộ này minh họa xấu quá , mất hứng đọc
Xem thêm
KunDior
Chủ post
Thế thì khỏi đọc, minh họa của 2008 mà đòi phải đẹp sao được :v
Xem thêm
@KunDior: xưa vậy cơ à , ừ thì coi minh họa xong đâu coi làm gì , chờ bộ campion thứ 2 thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời