• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thông tin các nhân vật (cập nhật liên tục)

Nhân vật chính

Độ dài 149 từ - Lần cập nhật cuối: 12/07/2018 09:59:47

Lưu ý: Do cấp độ của mỗi dạng tiến hóa thường hay thay đổi qua các chap truyện, vì vậy các thông số sức mạnh dưới đây chỉ là tương đối.

Hình dạng ban đầu:

default.jpg‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Dragon's Egg (Trứng rồng)

Cấp: 1/5

Tấn công: 1

Phòng thủ: 3

Ma thuật: 1

Nhanh nhẹn: 10

Hạng: F

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lần tiến hóa thứ 1:

default.jpg‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Baby Dragon (Rồng con)

Cấp: 1/25

Tấn công: 6

Phòng thủ: 5

Ma thuật: 6

Nhanh nhẹn: 10

Hạng: D-

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lần tiến hóa thứ 2:

default.jpg‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Plague Kid Dragon (Rồng con tai ương)

Cấp độ: 14/40

Tấn công: 89

Phòng thủ: 75

Ma thuật: 85

Nhanh nhẹn: 77

Hạng: D+

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lần tiến hóa thứ 3 (Hiện tại):

default.jpg

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Plague Dragon (Rồng tai ương)

Cấp: 1/75

Tấn công: 239

Phòng thủ: 178

Ma thuật: 164

Nhanh nhẹn: 16

Hạng: B-

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

cảm thấy giống digimon
Xem thêm
na ná darknix của dragon villance m
Xem thêm
Xem một số bộ thì ngoài long nhân ra loài rồng lên cấp thần cũng có thể biến thành người
Xem thêm
Thế hạng S như thế nào nhỉ?
Xem thêm
Sao cứ tưởng tượng tới Pokemon ta
Xem thêm
Hóng henshi lần nữa
Xem thêm
Đôi cánh hoa văn kí tự kìa. Ngầu đéo chịu đc
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
T thấy có đáng sợ ếu gì đâu ta. Khá là cool ngầu mới đúng chứ nhỉ?
Xem thêm