• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thông tin các nhân vật (cập nhật liên tục)

Nhân vật chính

Độ dài: 149 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Lưu ý: Do cấp độ của mỗi dạng tiến hóa thường hay thay đổi qua các chap truyện, vì vậy các thông số sức mạnh dưới đây chỉ là tương đối.

Hình dạng ban đầu:

default.jpg‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Dragon's Egg (Trứng rồng)

Cấp: 1/5

Tấn công: 1

Phòng thủ: 3

Ma thuật: 1

Nhanh nhẹn: 10

Hạng: F

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lần tiến hóa thứ 1:

default.jpg‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Baby Dragon (Rồng con)

Cấp: 1/25

Tấn công: 6

Phòng thủ: 5

Ma thuật: 6

Nhanh nhẹn: 10

Hạng: D-

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lần tiến hóa thứ 2:

default.jpg‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Plague Kid Dragon (Rồng con tai ương)

Cấp độ: 14/40

Tấn công: 89

Phòng thủ: 75

Ma thuật: 85

Nhanh nhẹn: 77

Hạng: D+

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lần tiến hóa thứ 3 (Hiện tại):

default.jpg

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Plague Dragon (Rồng tai ương)

Cấp: 1/75

Tấn công: 239

Phòng thủ: 178

Ma thuật: 164

Nhanh nhẹn: 16

Hạng: B-

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

ad ơi, nhanh nhẹn có 16 thôi à? Dạng hiện tại á
Xem thêm
Thế hạng S như thế nào nhỉ?
Xem thêm
Dạng người chăn
Xem thêm
hình như không có S chỉ có L thôi
Xem thêm
Pokemon à
Xem thêm
Who is that Pokemon?
That's ...
Xem thêm
cảm thấy giống digimon
Xem thêm
na ná darknix của dragon villance m
Xem thêm
Xem một số bộ thì ngoài long nhân ra loài rồng lên cấp thần cũng có thể biến thành người
Xem thêm
Sao cứ tưởng tượng tới Pokemon ta
Xem thêm
Hóng henshi lần nữa
Xem thêm
Đôi cánh hoa văn kí tự kìa. Ngầu đéo chịu đc
Xem thêm