23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Chương 53

Độ dài: 736 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

T/N: E hèm, nếu các bạn còn nhớ thì trong chap 46 đã từng nói đến vụ ngôn ngữ kì dị của tuổi teen rồi. Và ta da, giờ chúng ta sẽ gặp lại nó ngay đây :) khuyên thực lòng là đừng đọc cái đống ngôn ngữ đó, hãy đọc bản viettrans in nghiêng bên cạnh

Enjoy

-------------------------------------------------

Ngày 053

.

.11:11pm

Rico: Z0 ch4`o c4!u!! Zô, chào cậu!

Jhing: WTF?

.

11:14pm

Rico: ch4`0 đ4`ng 4^’y! Chào đằng ấy!

.

11:15pm

Rico: c4^!u s40 r0^`i? Cậu sao rồi?

Jhing: Cái loại ngôn ngữ kì dị nào đây?

.

11:17pm

Rico: T0’` k0 c0`n l4` tr4i hU~ư nU~w nh3’. Tớ không còn là trai hư nữa nhé.

.

11:18pm

Rico: nHuwng l4! l4` x4~ h0^! đ3n 4’. Nhưng lại là xã hội đen á.

.

11:19pm

Rico: 4h3h3 3x. Ahehe, 3x.

Jhing: Đcm

.

11:23pm

Rico: 4^u, đU`wng n0i’ c4’I tUw` x4^u’ x4 đ0’ r4 chuw’ ! Âu, đừng nói cái từ xấu xa đó ra chứ!

Jhing: Cậu vừa mới hút cần về à?

Rico: g4’t th3^’! Gắt thế!

12:24pm

Jhing: Tôi không hiểu gì hết.

.

11:27pm

Rico: b0’i v1` c4^ju k0 fa?1 l4` x4~ h0^!i đ3n đ0’a. Bởi vì cậu không phải là xã hội đen đóa.

Jhing: Gì?

Jhing: Phê đến mức nào rồi vậy?

.

11:28pm

Rico: x4~ h0^!i đ3n đ4ng l4` m0^’t 4’. 3m g4’i t0^i đ4ng đ0!c v4`i b0J tR3^n wattpad,nHư. Xã hội đen đang là mốt á. Em gái tôi đang đọc vài bộ trên wattpad, như.

.

11:29pm

Rico: cHồnG tÔi lÀ xà hỘi đEn.

Rico: hỌc vIệN xà hỘi đEn.

.

11:30pm

Rico: bẮt cHuyỆn lÀ cƯng NgủM.

Rico: cÔ ấY hẸn hÒ vỚi Xã hỘi đEn.

Rico: tRưỜng dÀnh chO xà hộI đeN.

Jhing: Ddm, tôi sẽ block cậu cho biết mặt!

.

11:32pm

Rico: đUWng` m4`. C0^ suwc t0i s3~ l4~ng ph1’ m4^’t, 4huhu 3x Đừng mà. Công sức tôi sẽ lãng phí mất, ahuhu 3x.

.

11:33pm

Rico: tO^I chi~ muO^n’ b4t’ tr3nd th0^i m4`. Tôi chỉ muốn bắt trend thôi mà.

Jhing: Như buồi, tôi đau đầu vl.

Jhing: Tôi đi ngủ đây.

Đã xem 11:33pm

Rico đang gõ phím

.

11:36pm

Rico: cH0` cHu’T!! Chờ chút!!!

Jhing: Cậu vẫn chưa ngưng ư!?

.

11:39pm

Rico: s4o c4^u l4i G14^n! cHuw’, t0^ chi~ đ4ng l4` cHi’Nh t0^i th0^i m4` Sao cậu lại giận, tôi chỉ đang là chính tôi thôi mà.

Jhing: ._.

.

11:42pm

Rico: s4o c4^u l4!i nH4n’ th3’? Sao cậu lại nhắn thế?

Jhing: ._.

.

11:43pm

Rico: Jh1Ng, l4m` 0’n. Jhing, làm ơn.

Jhing: ._.

.

11:44pm

Rico: c4u! S4o zd4^y!, AhUks 3x. Cậu sao zdậy, ahuhu 3x.

.

11:45pm

Jhing: cẬu MuốN nGủM À?

Rico: :O

Rico: O_O

Rico: Cậu là trẻ trâu à, Jhing?

11:46pm

Jhing: đM, cÓ vẤn đỀ gÌ À?

Rico: Hahahahahaahhahaahahaha!

Rico: Đệt.

Rico: Hahahahahahaha!

Rico: Thặc dễ xương. :))))

.

11:47pm

Jhing: C4!c.

Rico: Hahahahahaha!

Rico: Cậu là ai và cậu đã làm gì với Jhing thật rồi!?

.

11:49pm

Rico: c3c l4` m4i~ m4i~. :”> C*c là mãi mãi.

Rico: h4sht4g cHuwng’ t4 ng0t! Ng4o` qUa’ 0`. Hashtag chúng ta ngọt ngào quá ò.

.

11:54pm

Rico: Jh1Ng?

.

11:57pm

Rico: c4^!u đ4^u r0^i`? Cậu đâu rồi?

.

11:58pm

Rico: ch@o` đawng` 4^y’ ? Chào đằng ấy?

Rico: 4hUhU 3x. Ahuhu, 3x.

.

11:59pm

Rico: c4^!u b0’ r0’1 t0^1. Cậu bỏ rơi tôi.

Rico: th3^’ m4` t0^i cuw’ ngHi~… Thế mà tôi cứ nghĩ…

.

12:00am

Rico: c0’ t0^i l4` c4^u th04~ m4n~ r0^`i ch0’’? Có tôi là cậu thỏa mãn rồi chớ?

Rico: h4i muowi b4 muowi m0^t Hai mươi ba mười một.

.

12:02am

Rico: n0i’ đ3^ ! c4^u thIch’ 4i h0’n? Nói đê! Cậu thích ai hơn?

Rico: h3` lU? Hè lu?

.

12:05am

Rico: c4^u! b0 t0^i th4^t 4`. Cậu bỏ tôi thật à, ahuhu.

Rico: tO^i tuowng? C4u kh4c’ ch0’’, 4huhu. Tôi tưởng cậu khác chớ, ahuhu.

Rico: cHu’c nGu? nG0n. chúc ngủ ngon.

Rico: Ôi đệch, đã sáng rồi kia à.

.

12:06am

Rico: ý t0^i l4` đ4~ s4ng r0i` đ0’. Ý tôi là, đã sáng rồi đó.

Rico: ch@`o bu0^i? T0^’ngG. Chào buổi tống.

.

12:08am

Rico: x4~ h0^i đ3n h4i muowi b4 muowi m0^t lil c3c m4~i m4~i ngu? Y3^n đ4^y… Xã hội đen hai mươi ba mười một lil c*c mãi mãi ngủ yên đây….

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans và Edit
Xem thêm
Sao khi tìm hiểu quy luật thì tao đã đọc được. Phù mệt gớm
Xem thêm
Năm 2013-14 sao lúc đấy đọc loại chữ này lưu loát.....thế mà giờ lòi mắt không ra
Xem thêm
Đọc kiểu chữ này xong muốn lòi con ngươi
Xem thêm
Thề là mấy đứa nt kiểu này muốn chửi vô mặt nó luôn ấy chứ
Xem thêm
Đọc cứ như là hiếp d*m con mắt ấy
Xem thêm
ai thông não t câu cuối đê .T_T
Xem thêm