23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Chương 23

Độ dài: 252 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Trans: Tina

Edit: Kumoko.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Day 23

.

11:11pm

Rico đang gõ phím…

.

11:12pm

Rico: isafoahfladklfd

Rico: Không kịp 11:11 rồi!!!

Rico: Hố le? Jhing? Tôi không thể nhắn kịp vào lúc 11:11, tôi buồn quá …

Rico: Hu hu hu hu…

.

11:32pm

Jhing: Tưởng cậu ngừng nhắn tin cho tôi luôn rồi chứ?

Rico: Làm sao mà tôi có thể cưỡng lại được cậu chứ?

Jhing: Trông cậu phởn nhể? Phiền phức.

Rico: Không có gì cảaaaa….

.

11:40pm

Rico: Cậu biết không?

Jhing: Tôi không muốn biết.

Rico: Thật đấy à! Hahahahaha.

Rico: Nhưng cậu biết không?

Jhing: Tôi thực sự không muốn biết.

Rico: Tôi vẫn sẽ kể cho cậu nghe!!

Jhing đang gõ phím….

Rico: Chúng tôi đã làm lành! :D

Đã xem 11:55pm

Rico: Thật tốt, phải không? Hahahahahaha cô ấy còn tới tận nhà tôi chỉ để nói rằng cô không thể sống hạnh phúc nếu thiếu hình bóng tôi được hahaha!

Đã xem 11:59pm

Rico: Tôi hạnh phúc quá, hahaha!

Rico: Tôi vẫn còn cười, hahahaha!

Rico: Tôi đang phát điên sao? Hahahahahaha!

.

12:11am

Rico: Jhing?

.

12:13am

Rico: Hố le?

.

12:20am

Rico: Sao đột nhiên cậu lại biến mất thế?

Rico: Hmmm, chào buổi tống. :) (đây là sự kết hợp giữa buổi sáng và buổi tối, do bên eng là mornight tối-sáng sẽ thành tố-ng)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
ask
ghen ghen ghen ghen thôi mà
Xem thêm