23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Chương 15

Độ dài: 191 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Day 015.

.

11:11pm

Rico: Tôi vừa mới nghĩ ra một tiêu đề hoàn hảo cho câu chuyện của chúng ta.

Jhing: ?

Rico: Em đã cho anh dính seenzone. (seenzone là cách chơi chữ giống friendzone.)

Đã xem 11:14pm

Rico: Lời mở đầu của câu truyện này…

Rico: Sẽ là, “Cho dù cậu "đã xem" mình bao nhiêu lần, mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Mình sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nhưng bây giờ, nó tổn thương lắm, Jhing. Nó tổn thương vô cùng. Cậu "đã xem" tôi. Cậu seenzone với chính người bạn thân nhất của mình!! ”

Rico: Và rồi cậu sẽ, “Đã xem 11:11pm.”

Đã xem 11:15pm

Rico: Ahahahaha tôi đã nói rồi mà.

Rico: Cái tiêu đề này cực kỳ hợp với chúng ta.

Đã xem 11:15pm

Rico: :(

Đã xem 11:16pm

Rico: Cậu nhập tâm vào cái tiêu đề hơi quá rồi. :(

Đã xem 11:16pm

Rico: Kể cả cái lời đề từ nữa.

Rico: <//////3

Đã xem 11:17pm

Rico: Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. :(

Đã xem 11:17pm

Rico: Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc!!

Rico: Muahahahahahahaha!!

Rico: 3:)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm