23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Chương 08

Độ dài 46 từ - Lần cập nhật cuối: 13/12/2018 23:55:33

Day 008.

.

11:11pm

Sir: Cậu không tính hỏi tôi là ai sao?

Sir: Không thật sao?

Jhing: Không.

Sir: Cậu lại rep nữa kìa!!!!1!!1

Đã xem 11:14pm

Sir: Và chúng ta là quay trở lại với “đã xem”. :<

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận