23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Chương 07

Độ dài: 90 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Day 007

.

.

11:11pm

Sir: Chúc mừng ngày kỉ niệm một tuần kể từ khi tôi kết bạn và gửi cho cậu những tin nhắn mà cậu chẳng thèm rep lấy một lần!!!!!

Đã xem 11:30pm

Sir: Được rồi, tôi sẽ dừng lại, nên đừng có “đã xem” tôi nữa đi mà.

.

12:00am

Jhing: Nghe được đó.

.

12:03am

Sir: TRỜI ĐẤT THIÊN LÔI QUỶ MA ƠI!!!!!!!!!!

Sir: CẬU REP KÌA!!11!1!!!1

.

12:05am

Sir: Chào Jhing!!!!

Đã xem 12:32am

Sir: :(

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận