23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Chương 06

Độ dài: 135 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Day 006.

.

11:11pm

Sir: Au, cậu thực sự xem tin nhắn của tôi kìa.

Đã xem 12:40am

Sir: Chỉ có xem không thôi thì hơi tổn thương đóa?

Đã xem 12:40am

Sir: Dừng lại đi mà… :(

Đã xem 12:41am

Sir: Cứ mỗi lần cậu “đã xem” là mỗi lần tôi phải đối mặt với sự thật không thể chối cãi rằng cậu ở trên thiên đàng còn tôi ở dưới mặt đất. :(((((

Đã xem 12:41am

Sir: Ahuhuhuhu… TT^TT

Đã xem 12:41am

Sir: Nếu cậu “đã xem” tôi thêm một lần nữa thì tức là cậu crush tôi.

Đã xem 12:41am

Sir: Cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, Jhing crush con kìa!

Đã xem 12:42am

Sir: :o

Đã xem 12:31am

Sir: TT___TT

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đã xem 3:45 pm
Xem thêm
đã xem 5: 22 pm
Xem thêm